• Świąteczna Zdrowa Pobudka

  W piątek 7 grudnia 2018, w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” odbyło się ostatnie, świąteczne już spotkanie z cyklu „Zdrowe pobudki”.

 • Jak Cię widzą, tak Cię czują

  W czwartek 22 listopada, w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” odbyło się, przedostatnie w tym roku, spotkanie z cyklu „Zdrowe pobudki”. Tym razem uczestnicy wzięli udział w warsztacie prowadzonym przez Judy Turan – […]

 • Aktywna Pobudka - zapisy

  Zapraszamy przedstawicieli organizacji pacjentów na kolejne spotkanie „Zdrowe pobudki” realizowane w ramach projektu „Sieć dla zdrowia”, które poświęcone będzie aktywności fizycznej w chorobach przewlekłych.    

 • Pobudka z nauką w ramach projektu „Sieć dla zdrowia”

  W ramach projektu „Sieć dla zdrowia” zainicjowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej cykliczne odbywają się spotkania „Zdrowe pobudki”, które mają wspomagać działania i rozwijać kompetencje członków organizacji pacjentów. Pierwsza po wakacjach pobudka poświęcona była nauce, a dokładnie genom i mózgowi.

 • Kolejne spotkanie z cyklu "Zdrowe pobudki"

  Zapraszamy przedstawicieli organizacji pacjentów na spotkanie z cyklu ”Zdrowe Pobudki” realizowanego w ramach projektu "Sieć dla Zdrowia”, które poświęcone będzie komunikacji interpersonalnej.

 • Pobudka dla NGO

  Za nami kolejny warsztat z cyklu Zdrowe Pobudki. Tym razem pod hasłem: Pobudka dla NGO. Warsztat zgromadził rekordową ilość uczestników: 35 osób.

 • Sieć dla zdrowia psychicznego

  Zapraszamy przedstawicieli organizacji pacjentów działających w obszarze zdrowia psychicznego na spotkanie z cyklu Zdrowe Pobudki pt. Pobudka dla NGO realizowanego w ramach projektu "Sieć dla Zdrowia”.

 • Pobudka do działania. Ostatnie warsztaty z cyklu "Zdrowe Pobudki"

  11 grudnia odbyło się piąte i ostatnie w tym roku spotkanie z cyklem "Zdrowe Pobudki". Cykl miał formę kameralnych, nieformalnych warsztatów śniadaniowych odbywających się dla pracowników organizacji pozarządowych związanych ze zdrowiem.

 • Pobudka dla ducha dla organizacji zrzeszonych w Sieci dla Zdrowia.

  9 października w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Zdrowe Pobudki. Trzeci warsztat poświęcony był psychologii pracy. Warsztaty poświęcone były sposobom radzenia sobie ze stresem związanym z pracą w organizacjach pacjenckich.

 • Pobudka z treścią dla organizacji zrzeszonych w Sieci dla Zdrowia.

  18 września w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Zdrowe Pobudki. Drugi warsztat poświęcony był nowoczesnej komunikacji.

 • Kurs na pracę - aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi

  Osoby z zaburzeniami psychicznymi w Polsce praktycznie nie funkcjonują w życiu społecznym, rzadko także są osobami aktywnymi zawodowo. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i pacjentów podejmuje od lat szereg działań społecznych mających na celu zmianę tej sytuacji.

 • Choroba serca jest bez serca. Atakuje bez uprzedzenia

  Zawał serca przychodzi nagle, bez zapowiedzi i zwykle w najmniej spodziewanym momencie. Najczęściej podczas codziennych czynności.