Projekt Sieć dla zdrowia powstał w 2015 roku z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Skierowany jest do wszystkich organizacji pacjenckich działających w Polsce. Celem inicjatywy jest wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integracja środowiska oraz wymiana informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej.

 

siec_dla_zdrowia_logo

 

Intencją organizatorów projektu jest także podnoszenie kompetencji pracowników organizacji pacjentów, inspirowanie, a także stworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia i pacjentów. W ramach projektu organizowane są comiesięczne spotkania Zdrowe Pobudki. Celem spotkań jest, z jednej strony, przekazanie uczestnikom w inspirujący sposób wskazówek i pomysłów, które pomogą im w zarządzaniu organizacją zgodnie z nowymi trendami związanymi z prowadzeniem działalności społecznej, a z drugiej strony zintegrowanie środowiska NGO’s i zainicjowanie koleżeńskiej współpracy między liderami. Każde ze spotkań będzie dotyczyło innej tematyki: komunikacji, zarządzania, finansów czy psychologii i będzie okazją do wymiany poglądów i dyskusji z ekspertami. Jednym z elementów projektu jest także portal www.siecdlazdrowia.pl , który ma być największą w Polsce bazą wiedzy o ludziach i organizacjach działających na rzecz zdrowia, jak i wirtualną przestrzenią dedykowaną pracownikom NGO’s w obszarze zdrowia. Portal zawierać będzie bazę organizacji, kalendarium najważniejszych wydarzeń, sekcję wiedzy oraz aktualności dotyczące działalności organizacji. W części zamkniętej – dedykowanej pracownikom organizacji pacjentów będą dostępne materiały szkoleniowe, personalizowany kalendarz wydarzeń oraz forum.

 

 

Inicjatorem projektu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – pionier działań związanych z edukacją i integracją organizacji pacjentów w Polsce. Od 10 lat prowadzi Forum Liderów Organizacji – dwudniowe szkolenia i spotkania pracowników fundacji i stowarzyszeń zdrowotnych w Polsce.