Jak Cię widzą, tak Cię czują


Deprecated: PHP Startup: Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /wp-content/themes/sdz/functions.php on line 468

W czwartek 22 listopada, w ramach projektu „Sieć dla zdrowia” odbyło się, przedostatnie w tym roku, spotkanie z cyklu „Zdrowe pobudki”. Tym razem uczestnicy wzięli udział w warsztacie prowadzonym przez Judy Turan – aktorkę i coacha, wiceprezes Fundacji Act 4 Art im. Meisnera.

Warsztat „Jak Cię widzą, tak Cię czują” dotyczył wizerunku i sposobów prezentacji siebie światu. W teorii i ćwiczeniach uczestnicy odpowiadali na pytania, co ubiór, gestykulacja i sposób wypowiedzi mówią o nas światu, a także pracowali nad wybranymi elementami swojego wizerunku. Uczestnicy zastanawiali się, jakie są ich mocne i słabe strony podczas wystąpień publicznych.

Spotkanie odbyło się w Studiu Śmiała 79 w Warszawie.

Fot. Paulina Korczak