• W Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Dziecięce Centrum Transplantacji

    Najmłodsi pacjenci potrzebujący przeszczepu będą mieli lepsze warunki leczenia. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Dziecięce Centrum Transplantacji. Pozwoli to poprawić warunki opieki nad nimi, ale również wdrażać rzadkie procedury takie jak przeszczepy jelit, płuc, a także wielonarządowe.