W Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Dziecięce Centrum Transplantacji

Najmłodsi pacjenci potrzebujący przeszczepu będą mieli lepsze warunki leczenia. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Dziecięce Centrum Transplantacji. Pozwoli to poprawić warunki opieki nad nimi, ale również wdrażać rzadkie procedury takie jak przeszczepy jelit, płuc, a także  wielonarządowe.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że takie Centrum jest szansą dla tych najmłodszych pacjentów, których narządów nie da się wyleczyć i potrzebny jest przeszczep.

Dyrektor Instytutu Małgorzata Syczewska zaznaczyła, że opieka będzie odbywać się w lepszych warunkach. Wyjaśniła, że dotychczas dzieci po zabiegach transplantacji przebywali na oddziale kliniki chirurgii wraz z innymi pacjentami po różnego rodzaju operacjach.

Dziecięce Centrum Transplantologii jest zlokalizowane obok nowoczesnego bloku operacyjnego i oddziału pooperacyjnego. Powstał 20-łóżkowy Oddział Transplantacji Narządów, 6-łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii oraz Poradnia Transplantacyjna i Chorób Wątroby z trzema gabinetami lekarskimi.

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka od ponad 30 lat zajmuje się przeszczepianiem narządów u dzieci. Dotychczas wykonano 1600 transplantacji: nerek, wątroby, jelita i serca. Rocznie wykonuje się w tym szpitalu od 70 do 90 takich zabiegów. Instytut stał się jednym z największych ośrodków transplantacji narządów u dzieci na całym świecie.

 

IAR