• Nowe leki bezpłatne dla seniorów

    Od 1 września seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, mają dostęp do bezpłatnych leków. Jedyne kryterium to wiek pacjenta (weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia).

  • Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki dla seniorów?

    To ważna informacja, bo od 1 września, należeć się one będą tym, którzy ukończyli 75 lat. Lekarze otrzymali już szczegółowe informacje. Marek Tombarkiewicz - wiceminister zdrowia podkreśla, że receptę oznaczoną literą "S" na bezpłatne leki może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka z odpowiednimi uprawnieniami.

  • Pielegniarki będą mogły wypisywać leki dla seniorów

    Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe przepisy, na podstawie których pielęgniarki będą mogły wypisywać leki z bezpłatnej listy dla seniorów. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych.