Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki dla seniorów?

To ważna informacja, bo od 1 września, należeć się one będą tym, którzy ukończyli 75 lat.

Lekarze otrzymali już szczegółowe informacje. Marek Tombarkiewicz – wiceminister zdrowia podkreśla, że receptę oznaczoną literą „S” na bezpłatne leki może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka z odpowiednimi uprawnieniami. Dodatkowo lekarze, którzy już nie praktykują ale mają takie uprawnienia, mogą przepisać bezpłatne leki sobie lub komuś z rodziny, jeśli spełnione jest kryterium wiekowe.

Tymczasem doktor Bożena Janicka – prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia podkreśla, że nie wszyscy lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogli wypisać receptę dla seniora. Zgodnie z ustawą, lekarzem POZ jest specjalista medycyny rodzinnej, rezydent medycyny rodzinnej, internista-pediatra, specjalista medycyny ogólnej oraz pediatrzy, którzy byli w systemie przed rokiem 2007. Dziś w podstawowej opiece zdrowotnej pracują laryngolodzy, okuliści, chirurdzy, ortopedzi, onkolodzy – wylicza Janicka. Według niej, na blisko 30 tysięcy lekarzy pracujących w POZ, 2 tysiące nie ma uprawnień do wystawiania recept na bezpłatne leki.

Seniorzy powinni pytać w rejestracji, czy lekarz do którego idą, ma uprawnienia do wypisywania leków 75 plus. Na liście znajduje się 68 substancji czynnych, to jest 1129 preparatów.

 

IAR