Zmiany w Narodowym Funduszu Zdrowia

Andrzej Jacyna będzie pełnił obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  Decyzje podjął minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Od początku lutego Andrzej Jacyna był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i odpowiadał za sprawy medyczne.

Wcześniej, od czerwca 2014 roku, prezesem NFZ był Tadeusz Jędrzejczyk. Został odwołany 11 marca.