Zdrowie Człowiek Profilaktyka – projekt edukacyjny

Trzecia edycja cyklu eksperckich spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli, przedsiębiorców i pracodawców oraz realizatorów programów zdrowotnych nt.możliwości wdrażania i finansowania profilaktyki chorób zakaźnych wlokalnych społecznościach iwmiejscachpracy.

Ruszyła 9. edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, którego celem jest poprawa dostępności szczepień ochronnych w Polsce.

Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, realizatorów programów profilaktycznych, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. Inicjatywa służy motywacji do zaangażowania w zdrowie poprzez pokazanie dobrych praktyk i efektów, jakie przynoszą oraz udostępnienie szeregu przydanych materiałów i narzędzi niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji działań.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu udostępniane są odbiorcom bezpłatnie na stronie projektu: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl .

 

Podczas tegorocznej odsłony projektu organizatorzy zorganizują spotkania z udziałem ekspertów ze świata medycyny, przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych, ekspertów Medycyny Pracy, BHP, ekspertów ds. Funduszy Unijnych, przedstawicieli firm i instytucji realizujących programy szczepionkowe oraz przedstawicieli samorządów. Spotkania mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrażania działań zdrowotnych.

 

Pierwsza z cyklu debata pt. Inwestycja w zdrowie jako element zrównoważonego rozwoju regionu. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji samorządowych Programów Polityki Zdrowotnej., dedykowane przedstawicielom samorządów odbędzie się 8 czerwca (11.00-12.30).

 

Drugie spotkanie pt. Inwestycja w zdrowie jako dobra praktyka CSR – bądź pracodawcą odpowiedzialnym społecznie. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji programów chroniących pracowników przed chorobami zakaźnymi., dedykowane szeroko rozumianym pracodawcom, przedsiębiorcom i realizatorom programów profilaktycznych, odbędzie się 15 czerwca (11.00-12.30).

 

Na spotkania mogą się Państwo zarejestrować poprzez stronę:

https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2022/3/ .

 

Patronat nad tegoroczną inicjatywą objęli: Business Centre Club, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego J. Nofera, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Stowarzyszenie MANKO, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Fundacja Edukacja Sportowa, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

 

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska Sp. z o.o która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce. 

 

Więcej informacji:  

www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl

e-mail: sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl  

tel.: 515 315 332