ZAWIĄZANIE SOJUSZU NA RZECZ ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO POLSKA ZDROWO ODDYCHA [SOJUSZ PZO]

W odpowiedzi na coraz pilniejsze wyzwania zdrowotne, wśród których jest m.in. wskazana przez Światową Organizację Zdrowia potrzeba przeciwdziałania groźnym chorobom zakaźnym układu oddechowego, powołano SOJUSZ NA RZECZ ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO. POLSKA ZDROWO ODDYCHA. [SOJUSZ PZO]. Inicjatywa, której celem będzie wypracowanie rozwiązań systemowych i edukacja społeczeństwa, powołana została przez organizacje pacjentów działające w obszarze ochrony zdrowia i chorób przewlekłych.

Celem powołania Sojuszu Na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych Układu Oddechowego. Polska Zdrowo Oddycha. [SOJUSZ PZO] jest przeciwdziałanie problemowi zdrowotnemu, jakim jest zwiększająca się liczba zachorowań na choroby zakaźne układu oddechowego i wskazanie długofalowych priorytetowych rozwiązań strategicznych, które powinny zostać podjęte w najbliższym czasie w zakresie przeciwdziałania tym zagrażających życiu chorobom.

Intencją SOJUSZU PZO  będzie wskazanie długofalowych rozwiązań systemowych, których celem będzie uniknięcie niepotrzebnych zachorowań, zmniejszenie odsetka osób hospitalizowanych z powodu chorób zakaźnych układu oddechowego (których można by było unikać) i wdrożenie efektywnej profilaktyki zachorowań szczególnie w grupach podwyższonego ryzyka, do których należą m.in. osoby chorujące na choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, astma, POChP, nowotwory, choroby serca. Działania Sojuszu PZO mają także, poprzez działania informacyjno-edukacyjne, zwiększyć świadomość szerokiej opinii publicznej na temat chorób zakaźnych układu oddechowego.

Inicjatorami Sojuszu PZO są organizacje pozarządowe reprezentujące pacjentów z chorobami przewlekłymi: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc.