Zapytaj bliskich o zdrowie…

Celem kampanii „Zapytaj Bliskich o Zdrowie” organizowanej od kilku lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”, jest po pierwsze zachęcenie Społeczeństwa do obserwacji stanu zdrowia swojego i Bliskich, a po drugie poszerzenie wiedzy o objawach nowotworów układu chłonnego.

Różne choroby, w tym nowotwory, mogą powodować objawy, które ze względu na swój charakter nie są jednoznaczne. Dlatego tak ważna jest regularna samoobserwacja swojego organizmu. Symptomy towarzyszące nowotworom układu chłonnego przypominają objawy kojarzone powszechnie ze zwykłym przeziębieniem, dlatego mogą być mylnie interpretowane, bagatelizowane, niezauważane i często wykrywane w stadium zaawansowanym, co znacznie obniża skuteczność ich leczenia.

Edukacja dotycząca rozpoznawania objawów chłoniaków wydaje się szczególnie ważna, gdyż w przypadku tych nowotworów nie można niestety mówić o jakiejś profilaktyce, a jedyną drogą do wczesnego rozpoznawania jest niebagatelizowanie z pozoru błahych symptomów.

Grupą szczególnie narażoną na zachorowania na nowotwory układu chłonnego są osoby starsze. Dzień Babci i Dziadka to doskonała okazja na rozmowę o samopoczuciu i stanie zdrowia Najbliższych. Wszystkie niepokojące objawy powinny skłonić nas do umówienia wizyty u lekarza pierwszego kontaktu.

Kolejna edycja kampanii “Zapytaj Bliskich o Zdrowie”

Na potrzeby tegorocznej kampanii “Zapytaj Bliskich o Zdrowie” przygotowaliśmy spot, który ma zachęcić do zainteresowania się zdrowiem najbliższych przy okazji składania w Dniu Babci i Dziadka oraz do samoobserwacji. Spot jest emitowany w środkach transportu miejskiego m.in. w: Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Opolu, Lublinie, Toruniu, Jeleniej Górze, Głogowie, Stargardzie Szczecińskim, Łowiczu i Częstochowie. Spot można obejrzeć również na YouTube.

Stowarzyszenie organizuje również konkurs na najpiękniejszą laurkę.

Szczegóły dotyczące kampanii można znaleźć tutaj: