Zapraszamy na konferencję Rzecznika Praw Pacjenta i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Rzecznik Praw Pacjenta, będący instytucją powołaną do ochrony praw pacjentów, przywiązuje ogromną wagę do monitorowania i poprawy poziomu bezpieczeństwa pacjentów w podmiotach leczniczych. Dlatego wspólnie z Dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku organizuje konferencję poświęconą temu zagadnieniu.

Konferencja odbędzie się 11 marca 2022 r. w godz. 9.00 – 17.00 w auli im. prof. Zdzisława Kieturakisa w Gdańsku, a ze względu na zagrożenie epidemiologiczne będzie miała formułę hybrydową, z możliwością udziału online. Jest ona skierowana do decydentów, pacjentów, studentów, środowisk naukowych, specjalistów z zakresu ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego.

Od dwóch lat system ochrony zdrowia przechodzi jedną z najtrudniejszych prób ostatnich lat. Pacjenci znaleźli się w trudnej i nieznanej dotąd sytuacji, a utrzymująca się pandemia w znaczący sposób wpłynęła na organizację świadczeń zdrowotnych we wszystkich możliwych zakresach. Zdaliśmy sobie sprawę z tego jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii zapewnienia poczucia bezpieczeństwa polskim pacjentom. Światowa Organizacja Zdrowia bezpieczeństwo zdrowotne definiuje je jako ramy zorganizowanych działań tworzących kultury, procesy, procedury, zachowania, technologie i środowiska w ochronie zdrowia, które konsekwentnie obniżają ryzyka, zmniejszają liczbę szkód możliwych do uniknięcia oraz redukują prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Jednak bezpieczeństwo jest też rozumiane jako pewien atrybut systemu opieki zdrowotnej, w którym minimalizowane jest ryzyko grożące pacjentom, w tym  w odniesieniu do liczby zdarzeń niepożądanych i wynikających z nich szkód, a osoby poszkodowane mają zapewnione starania o szybki powrót do zdrowia.

Konferencja będzie miała charakter wykładowo-dyskusyjny, a jej agenda zakłada podział na 4 panele.

Szczegółowe informacje w linku:

https://www.gov.pl/web/rpp/zapraszamy-na-konferencje-rzecznika-praw-pacjenta-i-uniwersyteckiego-centrum-klinicznego

W załączeniu znajdziecie Państwo program wydarzenia:

Agenda