X FORUM LIDERÓW ORGANIZACJI PACJENTÓW

W poniedziałek 8.02 br. w Warszawie, w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, około 170 przedstawicieli organizacji pacjentów z całej Polski spotkało się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia – Jarosławem Pinkasem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotrem Warczyńskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, aby rozmawiać na temat najważniejszych potrzeb i problemów polskich pacjentów.

  Debata była kontynuacją rozmów pomiędzy liderami organizacji pacjentów a osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki zdrowotnej w kraju. Podczas spotkania poruszano kluczowe zagadnienia, którymi są zainteresowane organizacje pacjenckie, oraz problemy, z którymi pacjenci zmagają się na co dzień.

Tegoroczna debata odbyła się z udziałem Jarosława Pinkasa, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotra Warczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Mimo wcześniejszych zapowiedzi na debatę nie dotarł Krzysztof Łanda, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.  

Dyskutowano między innymi o sytuacji w diabetologii, psychiatrii i neurologii. Pacjenci zwrócili uwagę na konieczność tworzenia długofalowych rozwiązań i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym takim jaki cukrzyca czy choroba Alzhimera, a także zwrócili uwagę na sytuację pacjentów z chorych na boreliozę, i choroby reumatyczne. Zwrócono także uwagę na sposób i efektywność realizacji istniejących programów zdrowotnych tj. wdrażanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz plany związane z wdrożeniem programu przeciwdziałania skutkom palenia papierosów w Polsce.