Wypełnij ankietę dotyczącą chorób przewlekłych

Rzecznik Praw Pacjenta już w 2016 r. zajął się problemami młodych osób chorych przewlekle, którzy po ukończeniu 18 lat musieli przejść z dotychczasowej opieki pediatrycznej do specjalistycznej opieki dla dorosłych.

Aby uzyskać informacje, które wskażą najskuteczniejsze propozycje rozwiązania tych problemów opracowano – we współpracy z Fundacją Iskierka, Fundacją NeuroPozytywni, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Matio Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę oraz Fundacją Pokancerowani – ankietę, powinna dotrzeć do jak największej liczby pacjentów chorych przewlekle.

Młodzi pacjenci z chorobą przewlekłą rozpoznaną w dzieciństwie chorują lub mogą chorować nadal będąc dorosłymi. Ważna jest wówczas płynna kontynuacja leczenia, która może być zakłócona przez różnego rodzaju kłopoty napotkane przez pacjentów. Dlatego Biuro Rzecznika Praw Pacjenta chciałoby poznać problemy młodych pacjentów związane z koniecznością przejścia po ukończeniu 18 r.ż. spod opieki pediatrycznej do systemu opieki zdrowotnej dla dorosłych, poprzez ankietę:

https://goo.gl/forms/n4jqXiXr3VOaxIOY2  

Jej wyniki będą źródłem informacji, które wskażą najskuteczniejsze propozycje rozwiązania problemów młodych pacjentów, którzy po osiągnięciu pełnoletniości będą musieli zmienić lekarza i placówkę medyczną, w której dotychczas się leczyli.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 10 minut.

 

Źródło: Wydział Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta