Witamina C w postaci roztworu do wstrzykiwań znika z aptek

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu witaminy C w postaci roztworu do wstrzykiwań. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Powodem jest fakt, że badana próbka środka „jest niezgodna z wymaganiami Farmakopei Brytyjskiej (BP) , w zakresie barwy roztworu i ph oraz wymaganej normy PN-EN ISO 9187-1:2011, w zakresie parametru siła łamiąca ampułki”, czyli sposobu otwierania preparatu.

Chodzi o preparat Ascorbic ACID Injection B.P., 500 mg/5ml, roztwór do wstrzykiwań o numerze serii: AA-1601 i dacie ważności: 02.2018.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Systochem Laboratories Ltd., Loni.  

 

GIF