W większości aptek jest coś do poprawienia – niewesołe wnioski po kontroli NFZ.

Na 284 kontrole – w ponad połowie aptek były nieprawidłowości. Narodowy Fundusz Zdrowia zajrzał do nich w I kwartale 2016 r. 243 wizyty zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych, blisko 150 kontrolowanych aptek Fundusz ocenił negatywnie. W 62 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

Błędy dotyczyły najczęściej danych pacjenta niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane, danych osoby wystawiającej receptę oraz danych dotyczących świadczeniodawcy. Mimo stwierdzonych uchybień takie recepty często były realizowane. Zdarzały się również przypadki wydania leków nieprzepisanych na recepcie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać.

Zdarzało się też, że w godzinach funkcjonowania, w aptece nie było farmaceuty.

 

NFZ