W Sejmie o SM: leki o wysokiej skuteczności potrzebne wcześniej

Możliwość stosowania leków o wysokiej skuteczności już na wczesnym etapie choroby, a nie w tzw. drugiej linii, stworzenie przychodni i centrów SM oraz dopuszczenie pacjentów do współdecydowania o terapii – to najważniejsze postulaty, jakie stawiano podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego. Temat debaty, którą zorganizowano 30 listopada, brzmiał: „Terapia SM w Polsce – potrzeby pacjentów i lekarzy a programy lekowe”.

Debata „Terapia SM w Polsce – potrzeby pacjentów i lekarzy a programy lekowe” została zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego. Odbyła się pod koniec listopada.

– Powinniśmy zmienić myślenie o strategiach leczenia stwardnienia rozsianego. Programy lekowe w Polsce to duże osiągnięcie, bowiem gwarantują darmową terapię ludziom obarczonym bardzo ciężką chorobą. Natomiast nowe strategie mówią, że warto pacjenta leczyć intensywnie już na początku choroby, bowiem to się przekłada na lepszą jakość życia w przyszłości – apelowała prof. Agnieszka Słowik, kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

– Wczesne leczenie lekiem aktywnym silniej hamuje atrofię mózgu. To stało się podstawą nowego spojrzenia, że lekiem pierwszego wyboru powinny być te o wysokiej skuteczności, bo im wcześniej je rozpoczniemy, tym większa szansa dla pacjenta na utrzymanie sprawności i samodzielności – mówiła prof. Halina Bartosik-Psujek, przewodnicząca Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), która wygłosiła wykład „Nowy paradygmat terapeutyczny w stwardnieniu rozsianym: leki wysoko skuteczne lekami pierwszego wyboru”.

– Tym bardziej, że SM jest pierwszą nieurazową przyczyną niepełnosprawności ludzi młodych. Mamy już pewne oręże: terapie immunomodulujące, które powinniśmy stosować też jako prewencję niesprawności. Niezwykle istotne jest zadziałanie w pierwszej fazie choroby, kiedy mamy do czynienia z dużą aktywnością zapalną i jeszcze stosunkowo niewielką neurodegeneracją – dodała prof. Monika Adamczyk-Sowa, prezes elekt Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN, współautorka wykładu.

Dalsza część tekstu znajduje się w linku:

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/w-sejmie-o-sm-leki-o-wysokiej-skutecznosci-potrzebne-wczesniej