VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

22 kwietnia odbędzie się Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.

Jest to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy zarówno z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych.

Forum to spotkanie czołowych ekspertów zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych.

W tym roku organizatorzy planują skupić się na praktycznych aspektach systemowej poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie. Poruszane będą m.in. takie tematy jak: jakość i dostępność diagnostyki, raportowanie, sprawozdawczość, rejestry medyczne, a optymalizacja procesu interwencji medycznej, czy diagnostyka molekularna i patomorfologiczna w chorobach rzadkich.

Podczas Forum przedstawione zostaną także najciekawsze projekty zgłoszone do prestiżowego konkursu „Wartość w medycynie Dragon’s Grant & Endorsement” oraz wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą prof. Fred van Eenennaam, Value Based Healthcare Center Europe oraz Nicola Normanno z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, Prezydent IQN Path.

Program forum: https://www.innowo.org/userfiles/Agenda%20PL%20%28005%29.pdf

Link do rejestracji: https://hopin.com/events/vi-miedzynarodowe-forum-medycny-personalizowanej