• Projekt ustawy o osobach starszych

    Na oficjalnej stronie Sejmu znalazł pierwszy dokument w Polsce w randze ustawy poświęcony w całości osobom starszym. Komisję Polityki Senioralnej zgłosiła 11-stronicowy projekt.