• Kamizelka, która wykrywa zapalenie płuc

    Dzieci i osoby starsze są szczególnie podatne na zapalenie płuc. Na świecie umiera na nie rocznie – według danych UNICEF – około miliona dzieci. W 2015 roku było to dokładnie 922 tys., co stanowi 16 proc. wszystkich zgonów dzieci poniżej piątego roku życia. UNICEF szacuje, że w Ugandzie choroba ta zabija rocznie około 24 tys. dzieci w wieku poniżej pięciu lat – u wielu z nich błędnie rozpoznaje się malarię

  • Leczenie chorób układu oddechowego pod lupą NIK

    Niewystarczający jest dostęp do leczenia chorób układu oddechowego - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Przypomina, że stanowią one czwartą przyczynę zgonów mieszkańców Polski oraz istotny powód niepełnosprawności.