• Mniej soli, więcej zdrowia.

    Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) rekomenduje ograniczenie dodawania soli do żywności. Takie działanie ma się przyczynić do zmniejszenia spożycia sodu zawartego w przetworzonych produktach spożywczych.