• Światowy Dzień FAS

    Szacuje się, że w Polsce Płodowy Zespół Alkoholowy wykrywany jest u ok. 900 noworodków rocznie, natomiast u dziesięciokrotnie większej liczby dzieci stwierdza się występowanie niektórych jego objawów. 9 wrześnie obchodzony jest Światowy Dzień FAS.