• Coraz trudniej oddychać w miastach

    W wielu miastach Polski, szczególnie na Śląsku i w Krakowie, przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza. Źródłem szkodliwych pyłów są: przemysł, komunikacja, a obecnie również domowe piece i kotłownie.