• Razem dla słuchu!

    Trwa kampania "Razem dla słuchu". Ruszyła 3 marca, w Światowym Dniu Ochrony Słuchu, w którym to Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization; WHO) uwidacznia problem głuchoty, z którą na całym świecie zmaga się 360 mln ludzi, w tym 32 mln dzieci.

  • Polski naukowiec opracował nową metodę leczenia szumów usznych

    Polski naukowiec z Centrum Nowoczesnej Audiologii opracował nową metodę leczenia szumów usznych, która nie wymaga interwencji chirurga ani zażywania leków.