• Autyzm to inny sposób bycia człowiekiem

    Włączanie i różnorodność neurologiczna - takie hasło przyświeca Organizacji Narodów Zjednoczonych w nowej strategii walki z autyzmem. To właśnie z inicjatywy ONZ obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.