• Muzyka w walce z chorobami

    Muzykoterapia i jej wpływ na zdrowie - to temat przewodni najnowszego numeru czasopisma „Health Psychology Report”. Jeden z artykułów dotyczy wpływu muzykoterapii na jakość życia pacjentów po udarze mózgu.