• Powstało Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi

    Liderzy kluczowych organizacji pacjenckich skupionych na problemach chorych z nowotworami krwi, zawiązali Konsylium pacjentów z Nowotworami Krwi. Główną ideą powołania niezależnej grupy jest zebranie wspólnego głosu w dyskusji na temat hematoonkologii w Polsce, wykorzystując potencjał merytoryczny i społeczny każdego z członków inicjatywy.