• Konieczna regulacja procesu badań klinicznych

    Badania kliniczne są niezbędnym elementem procesu dopuszczenia do obrotu przełomowych substancji i wprowadzenia na rynek nowych leków. Jednak aby badania kliniczne mogły być sprawnie i szybko przeprowadzane, potrzebne są odpowiednie warunki prawne. W Polsce nadal ich brakuje.

  • Kondycja polskiej kardiologii – osiągnięcia i wyzwania

    Choroby układu sercowo-naczyniowego są obecnie najczęstszą przyczyną zgonów w krajach uprzemysłowionych i, jak wskazują prognozy, do 2020 roku podobnie będzie również w krajach rozwijających się. W Polsce choroby serca i naczyń stanowią ponad połowę przyczyn zgonów