• Powstaje test na wczesne wykrywanie glejaka.

    Osoby z nowotworem mózgu, glejakiem, za kilka lat będą mogły być wcześniej diagnozowane, a dzięki temu szybciej poddane terapii. Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim otrzymało 10 mln zł dofinansowania na opracowanie testu służącego do wczesnego i precyzyjniejszego wykrywania glejaka.