• Leczenie chorób układu oddechowego pod lupą NIK

    Niewystarczający jest dostęp do leczenia chorób układu oddechowego - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Przypomina, że stanowią one czwartą przyczynę zgonów mieszkańców Polski oraz istotny powód niepełnosprawności.