Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi

10 października łódzkie Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST ( www.pomost-lodz.org ) działające na rzecz zdrowia psychicznego już ponad 15 lat organizuje, wraz z partnerami, obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Odbędą się one w centrum Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 30/32 na placu przed DH „Magda” w godz. 14.00 – 18.00 a także w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Próchnika 7. W tych godzinach dla mieszkańców Łodzi dostępne będą bezpłatne konsultacje udzielane przez psychologów, lekarzy psychiatrów i terapeutów a także zorganizowane będą warsztaty edukacyjno-terapeutyczne.

Skonsultować będzie się można w zakresie stanu zdrowia psychicznego swojego i/ lub swoich bliskich – osób dorosłych a także dzieci, młodzieży i osób starszych. Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów, nie wymagane też są żadne dodatkowe dokumenty. Wcześniejsze zapisy przyjmowane są tylko od chętnych do udziału w warsztatach.

W części plenerowej (plac przy ul. Piotrkowskiej 30/32) przewidziane są uliczne animacje dla dzieci i osób dorosłych. Wszystkim osobom zainteresowanym rozdawane będą materiały informacyjne dot. niepokojących objawów świadczących o możliwym pogorszeniu zdrowia psychicznego oraz możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej.

Mieszkańcy Łodzi tak jak i ogółu polskiego społeczeństwa narażeni są na występowanie różnorodnych zaburzeń zdrowia psychicznego powodowanych codziennym stresem, sytuacją życiową czy trudnościami na rynku pracy. Konieczne są działania łagodzące skutki sytuacji stresowych, które w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną poważnego zachorowania a nawet podjęcia próby samobójczej.

Wg policyjnych statystyk od 2011 roku systematycznie rośnie liczba dokonanych samobójstw a w 2013r. przekroczyła w Polsce liczbę 6.000 nie notowaną dotychczas od 1991 roku. ( źródło ).

Z kolei wg informatora statystycznego ochrony zdrowia w woj. łódzkim w roku 2014 wzrosła, w stosunku do poprzedniego roku, liczba osób, które po raz pierwszy podjęły leczenie w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Poradniach Psychologicznych. Ponad połowa podejmuje leczenie z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem. (źródło: „Informator statystyczny ochrony zdrowia woj. łódzkiego 2014” wyd. Łódź 2015, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydz. Polityki Społecznej, Oddz. Zdrowia Publicznego).

Jednocześnie osoby doświadczające trudności nie wiedzą gdzie i do kogo się zwrócić a dodatkowo problem potęgują nadal funkcjonujące uprzedzenia i stereotypy n/t psychologów, psychiatrów, terapeutów a także samych zaburzeń psychicznych i ich terapii.

Raport opracowany na rzecz programu „Odnaleźć siebie” pokazał, że 77% Polaków właśnie z powodu wstydu i lęku przed reakcjami otoczenia nie decyduje się na leczenie psychiatryczne. Ludzie Ci skazują się, więc na życie pełne lęku i cierpienia, gdyż nie są świadomi, że jakość ich życia i szanse na wyleczenie lub poprawę często zależy od wczesnej diagnozy i konsekwentnego leczenia. (źródło: Raport Ogólnopolskiego Programu Zmiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć siebie” 2003r.)

Nad wydarzeniem patronat objęli: Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau oraz Prezydent Łodzi – Hanna Zdanowska. Głównym sponsorem wydarzenia jest Polpharma sp. z o.o.