Światowy Dzień Wzroku

Światowy Dzień Wzroku obchodziliśmy 8 października. To wydarzenie promujące wiedzę na temat schorzeń narządu wzroku i upowszechniające profilaktykę, nie zawsze docenianą w społeczeństwie – zaznacza Ministerstwo Zdrowia w specjalnej na ten dzień informacji.

Okulistyka jest specjalnością medyczną, którą cechuje stały i prężny rozwój począwszy od Kodeksu Hammurabiego, poprzez odkrycia J. Keplera i J. Daviela. Szczególnie w ostatnich latach takie dziedziny okulistyki jak: chirurgia witreoretinalna, chirurgia refrakcyjna rogówki, a nawet kontaktologia korzystają z najnowszych osiągnięć technicznych i farmakologicznych.

Resort zdrowia przywiązuje dużą uwagę, nie tylko do rozwoju okulistyki jako specjalności operacyjnej, ale również do wykorzystania w codziennej praktyce nowoczesnych zachowawczych metod leczenia. Do priorytetowych zadań okulistyki należy upowszechnianie badań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania chorób oczu o znaczeniu społecznym.

Rozszerzenia profilaktyki wymaga między innymi problem jaskry, gdyż większość chorych u których wystąpiły początki tego schorzenia nie jest tego świadomych, a tym samym nie podejmuje leczenia. Także do priorytetów należy zaliczyć leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD).

W dalszym ciągu problemem jest leczenie chirurgiczne zaćmy, nie w aspekcie trudności wykonywania tej procedury, ale ze względu na ograniczone możliwości wykonania tych zabiegów w stosunkowo krótkim czasie. Kolejnym ważnym problemem jest leczenie naczyniopochodnych chorób siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem retinopatii cukrzycowej, czy chorób siatkówki występujących w przebiegu nadciśnienia tętniczego lub innych chorób układu krążenia.

Więcej: www.mz.gov.pl