„Świadomy Pacjent” – kampania edukacyjna

Wystartowała kolejna edycja kampanii „Świadomy Pacjent” mająca na celu uświadomienie pacjentom, że stanowią istotne ogniwo w całym procesie terapeutycznym – ich wiedza, zaangażowanie oraz odpowiedzialność mają znaczenie.

Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu pacjentów oraz wybitnych autorytetów z poszczególnych obszarów terapeutycznych, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz sytuacji pacjentów w dobie COVID-19. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

Patronat merytoryczny nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne – prof. Adam Maciejczyk w artykule wprowadzającym podkreśla, jak istotna jest Krajowa Sieć onkologiczna, która powstała z myślą o pacjentach.

Merytorycznego wsparcia udzielili również Anna Zimny Zając, redaktorka naczelna medonet.pl oraz dr Janusz Meder z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Twarzą kampanii został Tomasz Sekielski, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych.

 

KAMPANIA WSPIERA NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERAPEUTYCZNE:

CHEMIOTERAPIA DOMOWA

Chemioterapia kojarzona jest przez pacjentów z leczeniem, które zawsze musi być przyjmowane pod ścisłym nadzorem lekarskim, w warunkach szpitalnych. Refundacja chemioterapii domowej pozwala jednak na leczenie pacjenta w warunkach domowych.

 Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z pododdziałem chemioterapii dziennej
 • Iga Rawicka, prezes Fundacji EuropaColon Polska

 

CUKRZYCOWA CHOROBA NEREK

W Cukrzycowa choroba nerek nie boli, nie daje charakterystycznych objawów. A to powikłanie przyczynia się do przedwczesnych zgonów chorych na cukrzycę. Dlatego powinno być jak najszybciej wykrywane.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

 • dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. n. med. Tomasz Stompór, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

HIPERURYKEMIA – DLACZEGO WARTO OCENIAĆ STĘŻENIE KWASU MOCZOWEGO?

Wysokie stężenie kwasu moczowego, czyli hiperurykemia, sprzyja wystąpieniu zawału serca i udaru mózgu. Stąd w ostatnich latach stężenie kwasu moczowego zostało zaliczone do czynników ryzyka sercowo- naczyniowego. Odpowiednim stylem życia możemy zmniejszyć to ryzyko, ale bardzo często potrzebne są do tego leki.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielił:

 • Dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESCK Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

 

CUKRZYCA – ISTOTA WŁAŚCIWEJ INIEKCJI INSULINY

W leczeniu cukrzycy typu 2 ważny jest nie tylko rodzaj stosowanej insuliny. Ogromną rolę w powodzeniu terapii odgrywa także samokontrola choroby. Technika iniekcji insuliny to bardzo ważny element terapii, który bezpośrednio wpływa na losy chorego.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

 • dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 • Anna Śliwińska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

 

ZESPÓŁ JELITA NADRAŻLIWEGO

Z badań wynika, że zespół jelita nadwrażliwego bardzo często trapi osoby z problemami natury emocjonalnej, takimi jak stany lękowe, nerwica czy depresja. Leczenie opiera się na zwalczaniu objawów, diecie i wsparciu psychologicznym.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

 • Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik, Gastroenterolog i dietetyk z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

HORMONOZALEŻNY RAK PIERSI

Inhibitory CDK4/6 przełamujące hormonooporność dają szansę chorym na hormonozależnego raka piersi na wydłużenie życia i dobrą jego jakość w trakcie i po leczeniu.

 Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

 • Dr n. med. Joanna Streb, kierownik Poradni Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Anna Hencak-Zyser, Założycielka Fundacji Spa for Cancer

 

HIV – DLACZEGO POLKI RZADKO WYKONUJĄ TEST?

Jeżeli zakażenie HIV jest szybko wykryte i szybko zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, zakażona kobieta ma szansę na urodzenie zdrowego potomstwa. Możliwa jest również profilaktyka przedekspozycyjna.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliły:

 • Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes zarządu Fundacji Edukacji Społecznej
 • Dr hab. n. med. Magdalena Suchacz, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

 CZERNIAK – NAJNIEBEZPIECZNIEJSZY NOWOTWÓR SKÓRY

Przyczyną powstawania czerniaków, ale również mutacje w naszych genach. Dzięki odkryciu i zastosowaniu terapii celowanych szanse na przeżycie chorych na czerniaki z mutacją w genie BRAF uległy znacznej poprawie.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

 • Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa, Klinika Onkologii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie

 

 RAK PŁUCA – CZY STAŁ SIĘ CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ?

Żeby rak płuca stał się chorobą przewlekłą chory musi być poddany szybkiej, ale bardzo kompleksowej i starannej diagnostyce. Dzięki niej można dokładnie zaplanować leczenie najbardziej skuteczne i najbardziej bezpieczne dla danego pacjenta.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzieliła:

 • Dr n. med. Izabela Chmielewska, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Świadomy Pacjent”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej objął projekt patronatem medialnym.