„Sprawni w pracy” portal dla osób niepełnosprawnych

Z danych GUS wynika, że w Polsce niezmiennie od wielu lat zaledwie co czwarta osoba z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo. Tymczasem w Unii Europejskiej zatrudnienia nie znajduje już co druga.  

W ramach „Akcji: Praca”, organizowanej przez Integrację i portal Niepelnosprawni.pl szukano odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Czytelnicy, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, wymienili szereg barier utrudniających zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Na pierwszym miejscu plasuje się podejście pracodawców do osób z niepełnosprawnością, którzy często proponują „pracę na czarno”, do tego na niskim stanowisku, niezależnie od kwalifikacji czy wykształcenia kandydata. Z drugiej strony pojawia się także lekceważący stosunek do pracy osób z niepełnosprawnością, nieodpowiednie wykształcenie czy też brak wsparcia dla osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwie.  

– Wskazywanie winy po stronie pracodawców może być pewnego rodzaju tarczą, za którą chowają się osoby z niepełnosprawnością– komentuje Prezes Integracji Piotr Pawłowski. – Być może wciąż boją się podjąć pracę. Może nie są do tego  przygotowane. Może nie trafiły na otwartych pracodawców, choć bez wątpienia z ich otwartością jest o wiele lepiej niż 12 lat temu. Być może ma to związek ze strachem przed utratą renty. Na tę sytuację wpływ ma wiele czynników, choćby to czy ktoś mieszka w mieście, czy na wsi. Bywa też, że zdobyte wyższe wykształcenie nie przystaje do potrzeb pracodawców. Niewątpliwie jednak ta sytuacja jest sygnałem dla rządzących, że należy nie tylko zadbać o zaspokojenie „głodu” pracodawców, lecz zmienić cały mechanizm wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.  

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością to główny cel portalu  sprawniwpracy.pl.  To miejsce kontaktu osób z niepełnosprawnością szukających zatrudnienia i pracodawców. Pracodawcy, którzy dołączają do portalu, podczas procesu rekrutacji otrzymują wsparcie ekspertów Integracji. Bogata jest również baza kandydatów do pracy, wśród których są ludzie o różnym wykształceniu, doświadczeniu, możliwościach i aspiracjach zawodowych. Ale oprócz ofert pracy i profili kandydatów, portal zawiera również wiele istotnych treści dla osób z niepełnosprawnością, podpowiada jak napisać CV, czy list motywacyjny.  

Projekt prowadzi Integracja. Profesjonalna, ogólnokrajowa organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, która powstała z inicjatywy Piotra Pawłowskiego. Fundacja Integracja od lat likwiduje bariery architektoniczne, cyfrowe i społeczne. Poprzez swoje działania doprowadza także do zmian prawa i świadomości społecznej. Prowadzi sieć Centrów Integracja oraz własną Infolinię, od ponad 22 lat wydaje Magazyn „Integracja” – największą tego typu bezpłatną publikacją w kraju, która dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu niepełnosprawności oraz przedstawia Czytelnikom bieżące sprawy i problemy środowiska. Poza tym prowadzi portal Niepelnosprawni.pl, realizuje program telewizyjny „Misja Integracja” i serwisy tematyczne np. sprawniwpracy.pl. Fundacja Integracja tworzy głośne kampanie społeczne, wybiera Człowieka bez barier, organizuje Wielką Galę Integracji oraz promuje Liderów Dostępności.

Partnerzy akcji „PRACA”:  www.sprawniwpracy.pl  i  www.infopraca.pl .

 

Źródło: materiały prasowe, Integracja.