Rzecznik Praw Pacjenta prosi NIK o kontrole szpitali i przychodni

RPO zwróci się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie placówek, w których naruszane są prawa pacjenta. Chce, by kontrola nastąpiła jeszcze w tym roku. Chodzi przede wszystkim o prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Takie uprawnienie przysługuje m.in. honorowym dawcom krwi, inwalidom wojennym i kombatantom. Zdaniem RPP, w niektórych placówkach nie jest ono przestrzegane. Często wyznaczają uprzywilejowanym grupom pacjentów termin udzielenia świadczenia zdrowotnego bez uwzględnienia przysługujących im uprawnień. W przypadku kontynuacji leczenia i zleconych badań, muszą oni czekać na następne wizyty w kolejce. Rzecznik Praw Pacjenta nie zgadza się z taką interpretacją przepisów, jego zdaniem korzystanie ze świadczeń poza kolejnością dotyczy nie tylko pierwszej wizyty, ale także kolejnych u lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jak również wykonania zleconych badań.

 

Źródło: RPP