Rzecznik Praw Pacjenta na XV Forum Organizacji Pacjentów

„Spotykamy się w trudnym momencie trwającej pandemii. Wszyscy wiemy, że musimy wiele zmienić, by system ochrony zdrowia był bardziej dostępny, bezpieczny i przyjazny dla pacjentów” – podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podczas wysłuchania społecznego na XV Forum Organizacji Pacjentów.

Sytuacja epidemiologiczna kraju wymusiła na wszystkich uczestnikach systemu opieki zdrowotnej podjęcie wzmożonych wysiłków. Rzecznik Praw Pacjenta od początku pandemii stoi na straży bezpieczeństwa pacjentów oraz przestrzegania ich praw.

Zapewnienie bezpiecznej opieki w złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach – to główne cele tegorocznych działań Rzecznika w ramach Roku Bezpieczeństwa Pacjenta. „Chcemy, aby pacjent nie tylko miał realny dostęp do świadczeń medycznych, ale też czuł się bezpiecznie w czasie całego procesu terapeutycznego” – dodał Bartłomiej Chmielowiec. 

Rzecznik Praw Pacjenta nawiązał również do nowelizacji ustawy  o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta:

„Po stronie Ministerstwa Zdrowia jest pełne zrozumienie dla potrzeby prac na tą ustawą. Planowane są m.in. istotne zmiany w zakresie konsyliów lekarskich czy pełnomocnictwa medycznego. Wzmocniona zostanie reprezentacja organizacji pacjentów. Dodatkowe uprawnienia zyska też instytucja Rzecznika Praw Pacjenta po to, by mógł szybciej i skuteczniej reagować, czuwając nad przestrzeganiem praw pacjentów.” – zaznaczył Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi również wiele postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych oraz postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. „W 2020 r. RPP sprawdził ponad 135 tys. sygnałów dotyczących naruszeń praw pacjenta, interweniowaliśmy ponad 7 tys. razy” – wyjaśnił.

W momencie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Polski, zdecydowanie wzrosła całkowita liczba zgłoszeń kierowanych na Telefoniczną Informację Pacjenta – w marcu 2020 wynosiła ona 17 720. Porównując liczbę zgłoszeń z marcem 2019 widoczny jest wzrost przekazywanych przez pacjentów sygnałów aż o 152 proc. W późniejszym okresie epidemii liczba zgłoszeń telefonicznych ustabilizowała się na niższym poziomie, jednak doszło do jej ogólnego zwiększenia w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Niezwykle istotne są także działania edukacyjne, jakie zaplanowane są w 2021 r. w ramach wzmacniania bezpieczeństwa pacjenta, m.in. kampania edukacyjna dla nastolatków w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, emisja krótkich filmów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pacjenta. „Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo to jakość i nie możemy pozwolić sobie na to, by ta jakość była niewystarczająca” – podkreślił.

Kolejnym krokiem w dobrym kierunku jest też powołanie Funduszu Kompensacyjnego, który zostanie utworzony jeszcze w tym roku. „Fundusz obejmie zarówno szczepienia przeciwko COVID 19, jak i – w następnym etapie – szczepienia powszechne. To zarówno krok w kierunku tworzenia skutecznego systemu no-fault, ale też wzmocnienie bezpieczeństwa pacjenta, co jest dla nas najważniejsze” – mówił Rzecznik Praw Pacjenta.

Podczas XV Forum Organizacji Pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wręczył Fundacji My Pacjenci nagrodę „Dla Zdrowia i Pacjenta” w kategorii Prawa i Bezpieczeństwo Pacjenta.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta