Ruszyło Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej uruchomił Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów, którego celem jest świadczenie działań pomocowych organizacjom działającym w sektorze ochrony zdrowia. W  tym zakresie Centrum wspiera fundacje i stowarzyszenia poprzez bezpłatne doradztwo z zakresu: praw pacjenta, doradztwa komunikacyjnego, rachunkowości, wsparcia inicjatyw lokalnych.

W ramach Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów organizacje działające w sektorze ochrony zdrowia mogą bezpłatnie korzystać z następujących usług: w zakresie praw pacjenta, komunikacji i wizerunku, rachunkowości, wsparcia inicjatyw lokalnych.

Szczegóły pod linkiem

http://www.ippez.pl/co-robimy/edukacja-zdrowotna/centrum-wsparcia-organizacji-pacjentow/?preview_id=730&preview_nonce=5a5d5f39ce&_thumbnail_id=727&preview=true