Rusza druga edycja programu „Społeczny Startup”

Rusza II edycja programu Społeczny StartUp, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation,  we współpracy z Bankiem Pekao S.A. W jej wyniku pula innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych otrzymujących wsparcie rozwojowe zostanie powiększona do 15. Wszystkie one wejdą w skład budowanego dzięki programowi inkubatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Szczegóły na stronie www.spolecznystartup.pl  

Społeczny StartUp 2016/2017 to program, w ramach którego najbardziej obiecujące i innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne, wyłonione w konkursie, otrzymują doradztwo i granty rozwojowe. Celem tego wsparcia jest wzmocnienie kluczowych umiejętności niezbędnych w każdym biznesie, takich jak: zarządzanie finansami, budowanie  i zarządzanie zespołami, tworzenie strategii sprzedaży, badanie rynku, planowanie działań promocyjnych.

Tegoroczni uczestnicy – 5 przedsiębiorców społecznych – podobnie jak 10 przedsiębiorców biorących udział  w zakończonej właśnie I edycji, wraz z doradcami będą pracować nad profesjonalnymi biznesplanami. „Należy zaznaczyć, że II edycja programu będzie ściśle związana z pierwszą zarówno pod względem struktury i przebiegu programu, ale także składu uczestników” – mówi Agata Stafiej-Bartosik, Dyrektor Fundacji Ashoka w Polsce. „Poza przewidzianymi dla nowych uczestników szkoleniami i warsztatami, które odbyli już przedsiębiorcy z I edycji, będziemy dobierać doradców dla całej piętnastki. Tworzymy w ten sposób inkubator rozwoju kilkunastu przedsięwzięć, ze wsparciem merytorycznym indywidualnie dostosowanym do stopnia zaawansowania działań rozwojowych” – dodaje Agata Stafiej – Bartosik. Podobnie jak w I edycji, także i tym razem program rozpocznie się od konkursu, w którym wyłonione zostaną przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kilkumiesięcznego programu wsparcia w rozwoju.

Konkurs rusza 23 czerwca, a jego rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż 5 września. W I edycji programu Ashoka współpracowała z niemal 40 znakomitymi doradcami z różnych obszarów biznesu. W II edycji do współpracy zaproszeni zostaną kolejni eksperci i doświadczeni przedsiębiorcy. To zapewni nie tylko coraz lepszą jakość merytorycznego wsparcia dla dotychczasowych i nowych uczestników, ale także pozwoli rozszerzyć sieć współpracujących ze sobą przedsiębiorców i platformę wymiany cennych doświadczeń. Według Grzegorza Piwowara, Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., II edycja programu Społeczny StartUp jest naturalną konsekwencją działań podjętych podczas pierwszej edycji na rzecz autentycznego wzmacniania i przyspieszania rozwoju przedsiębiorstw społecznych, które mają szansę stać się rentownymi i konkurencyjnymi podmiotami.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów pierwszej, pilotażowej edycji programu wspierania przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Tego rodzaju ponadsektorowe partnerstwa przynoszą wielowymiarowe korzyści, umożliwiają transfer specyficznego know-how oraz multiplikację dobrych praktyk. Doświadczenia zdobyte w tej edycji programu zamierzamy wykorzystać w jego kolejnej odsłonie. Wierzymy, że poprzez rolę mecenasa, jaką pełnimy w tego typu inicjatywach,przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa, w którym funkcjonujemy.”  – mówi Grzegorz Piwowar.

Jak podkreśla Maurizio Carrara, Prezes UniCredit Foundation: „Wyzwanie, jakie stoi przed nami, polega na łączeniu efektu społecznego ze zrównoważonymi modelami rynkowymi. Naszym głównym celem jest tworzenie sprawnego, trwałego ekosystemu umiejącego wykorzystywać narzędzia, wykorzystującego podstawowe schematy biznesowe i dającego możliwość budowania dobrostanu i spójności społecznej jako uzupełnienia celu komercyjnego.”

Opisy przedsiębiorstw uczestniczących dotychczas w programie, wraz z wnioskami i rekomendacjami z I edycji można znaleźć na stronie www.spolecznystartup.pl .  

Aby uzyskać więcej informacji o programie Społeczny StartUp Ashoki i UniCredit Foundation we współpracy z Bankiem Pekao SA prosimy odwiedzić stronę www.spolecznystartup.pl lub skontaktować się z Agata Stafiej-Bartosik pod numerem +48 503 703 380, e-mail: astafiejbartosik@ashoka.org