Rok 2021 Rokiem bezpieczeństwa Pacjenta w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Czas pandemii, to wiele trudnych decyzji i kompromisów, pomiędzy potrzebą niezakłóconego dostępu do świadczeń zdrowotnych, a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Epidemia COVID-19 stała się najpoważniejszym od wielu lat zagrożeniem zdrowia publicznego. Dziś o wiele lepiej wiemy, jak ważne jest  zapewnienie bezpiecznej opieki w złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach.

„Chcemy, aby pacjent nie tylko miał realny dostęp do świadczeń medycznych, ale też czuł się bezpiecznie w czasie całego procesu terapeutycznego” – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec. Z tych powodów Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję, aby w roku 2021 skupić się na działaniach, które pozwoliłyby zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta w systemie ochrony zdrowia i zaakcentować ten temat w dyskusji publicznej.

Więcej informacji w linku:

https://www.gov.pl/web/rpp/rok-2021-rokiem-bezpieczenstwa-pacjenta-w-biurze-rzecznika-praw-pacjenta