Protesty ratowników medycznych i pracowników służby zdrowia

Związkowcy z ”Solidarności” będą protestować.

Ratownicy medyczni i inni pracownicy służby zdrowia zbiorą się w poniedziałek (12 października) w Warszawie przed gmachem Ministerstwa Zdrowia.

Domagają się m.in. podwyżek płac dla wszystkich pracowników sektora ochrony zdrowia. Jako zaproszenie do negocjacji potraktowali porozumienie płacowe podpisane pomiędzy ministrem zdrowia a reprezentacją Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Podczas protestu, związkowcy będą się również domagać likwidacji śmieciowych umów o pracę w służbie zdrowia oraz odstąpienia od prywatyzacji placówek medycznych. Zażądają też szczegółowej weryfikacji projektu ustawy dotyczącej funkcjonowania ratownictwa medycznego.