Projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny w konsultacjach

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, którego dysponentem będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Szybka ścieżka odszkodowawcza i przejrzyste zasady przyznawania rekompensaty w przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych po szczepieniu przeciwko COVID19 to główne założenia nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie 1 maja tego roku. Uwagi do projektu można składać do 24 stycznia.

Więcej informacji w linku:

https://www.gov.pl/web/rpp/projekt-ustawy-powolujacej-fundusz-kompensacyjny-w-konsultacjach