Projekt polskich uczniów najlepszy w Europie!

Licealiści z Biłgoraja wygrali konkurs na infografikę ilustrującą nową wersję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

W dniu 17 czerwca o godz. 14.00, w siedzibie Polskiej Ligi Walki z Rakiem na ul. Nowolipki 9 b odbędzie się wręczenie nagród 5 – osobowemu zespołowi uczniów z Biłgoraja, który wygrał europejski konkurs na opracowanie infografiki, promującej zapisy nowej edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Zwycięską infografikę przygotowali : Anna Bryła, Michał Buczek, Anna Kościelska, Adrianna Roj i Stanisław Zan, pod kierunkiem nauczycielki Pani Anny Dobraczyńskiej.

Konkurs został ogłoszony przez ECL. ASSOCIATION OF EUROPEAN CANCER LEAGUEs (Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem) z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem (25 – 31 maja). Konkurs skierowany został do grup młodzieżowych (3-5 osobowych zespołów, w przedziale wiekowym 8-18 lat), które pod kierunkiem osoby dorosłej zaprojektują i wykonają oryginalna infografikę. Do konkursu przystąpiło 1190 osób z 8 krajów. Najwięcej zgłoszeń przysłała Polska. Na zwycięski zespół czekają nagrody w postaci iPadów Mini (dla każdego członka zespołu), przewidziane są również nagrody dla opiekunów.