Program bezpłatnych badań wykrywających raka trzustki u chorych na cukrzycę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie rozpoczął program bezpłatnych badań umożliwiających wykrycie bezobjawowego raka trzustki u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, cukrzycy często towarzyszy rak trzustki często. Dlatego niezmiernie ważne jest podejmowanie działań mających na celu jak najszybsze wykrycie nowotworu trzustki u tych pacjentów. U chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą ryzyko wystąpienia raka trzustki jest ośmiokrotnie większe niż u pozostałych osób.

Jak najszybsza diagnoza ma być możliwa dzięki badaniom endosonograficznym, które są połączeniem badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego i badania ultrasonograficznego. Szpital w Olsztynie wprowadził program bezpłatnych badań dla osób powyżej 50. roku życia, u których w ciągu ostatniego roku rozpoznano cukrzycę, i których masa ciała zmniejszyła się o ponad 2 kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 

Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn