Prestiżowa nagroda UNFPA trafiła w tym roku do Fundacji Rodzić po Ludzku!

Prestiżowa nagroda UNFPA (United Nations Population Award) trafiła w tym roku do Fundacji Rodzić po Ludzku. Ceremonia wręczenia nagród z rąk Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych odbędzie się w siedzibie Organizacji w Nowym Jorku 23 czerwca.

„To ogromne wyróżnienie, które ma dla nas również wymiar symboliczny: w tym roku Fundacja obchodzi swoje dwudziestolecie. Nie mogłyśmy sobie wyobrazić większego prezentu od tak prestiżowego uhonorowania naszej wieloletniej pracy” – mówi Joanna Pietrusiewicz, prezeska organizacji.

26 kwietnia b.r. komitet nagrody Funduszu Ludnościowego NZ (United Nations Population Award) przyznał Fundacji nagrodę w kategorii instytucjonalnej. Nagroda ta została przyznana polskiej organizacji po raz pierwszy w historii. Polska jest też pierwszym krajem Europy Środkowej i Wschodniej, który otrzymał nagrodę od początku jej istnienia, czyli od roku 1983.

Fundację wyróżniono za skuteczne działania na rzecz zapewnienia godnych warunków porodu wszystkim kobietom. To między innymi dzięki Fundacji sukcesywnie podnoszony jest w Polsce standard opieki okołoporodowej. Z inicjatywy Fundacji powstał portal internetowy www.GdzieRodzic.info, który pomaga kobietom wybrać najlepszy szpital do porodu oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wszystkich etapów ciąży i połogu. W szczególności za niego w zeszłym roku Fundacja otrzymała nagrodę Światowej Organizacji Zdrowia – The Sasakawa Health Prize.

Fundacja zasłynęła z Akcji Rodzić po Ludzku, która miała kilka edycji. Wtedy właśnie wniesiono historie porodowe kobiet do przestrzeni publicznej i pozwolono im mówić. Akcje odbiły się w polskim społeczeństwie szerokim echem nie tylko dlatego, że zyskały powszechny rozgłos i poparcie ludzi, ale przede wszystkim dlatego, że okazały się niezwykle skuteczne i realnie wpłynęły na poprawę opieki w szpitalach. Portal www.GdzieRodzic.info jest „internetową kontynuacją” Akcji. Fundacja zamieszcza na nim rzetelne informacje o wszystkich oddziałach ginekologiczno-położniczych i noworodkowych w Polsce oraz umożliwia kobietom ocenianie placówek i wymienianie się opiniami z innymi matkami.

Od 20 lat organizacja dąży do opieki, która oparta jest na życzliwości, profesjonalizmie, empatii, indywidualnym podejściu, poszanowaniu potrzeb i wyborów kobiet. Aby to się wydarzyło potrzebne jest zaangażowanie rządów państw, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, położnych, lekarzy i samych kobiet. Dlatego właśnie Fundacja działa wielobiegunowo: organizuje kampanie społeczne i edukacyjne dla kobiet, konferencje i szkolenia dla personelu medycznego, przeprowadza monitoringi, badania ilościowe oraz jakościowe, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, wspiera lokalne liderki, kluby mam, oddolne inicjatywy, w końcu bardzo skutecznie działa rzeczniczo: brała udział w pracach nad Standardami Opieki Okołoporodowej, a teraz jest częścią zespołu ds. wdrażania tego dokumentu powstałego na jej wniosek przy Ministerstwie Zdrowia.

Od początku swojej działalności stawia w centrum opieki okołoporodowej kobietę i jej potrzeby. Próbuje zmienić postrzeganie kobiety rodzącej z przedmiotowej roli pacjentki-petentki na podmiotową rolę konsumentki-odbiorczyni usług medycznych. Fundacja od lat walczy o podmiotowość kobiet, rozumiejąc praktyki rutynowo stosowane w szpitalach jako przejaw przemocy wobec kobiet i naruszenie podstawowych praw obywatelskich. Bo to w jaki sposób przychodzimy na świat, ma wpływ na całe nasze życie.