Pożyteczne nanocząstki opatentowane w Polsce

Jest sposób na tańsze, szybsze i łatwiejsze niż dotychczas oddzielanie chorobotwórczych drobnoustrojów od środowiska. Opatentowali go naukowcy z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku.

Pomocne mają być w tym nanocząstki. To bardzo małe cząstki chemiczne, które łatwo przenikają do organizmu. W tym przypadku wykorzystano nanocząstki żelaza – zostały tak skonstruowane, aby miały specyficzną otoczkę, która powoduje, że bakterie są łatwo przyciągane. W ten właśnie sposób można je odseparować od środowiska.

W praktyce metoda może być przydatna na przykład do oczyszczania rurek inhalacyjnych czy w filtrach. Może znaleźć też zastosowanie bezpośrednio w leczeniu chorych. Badania nad wynalazkiem trwały 3 lata.