Powstała fundacja im. księdza Kaczkowskiego

28 marca 2018 przypadała druga rocznica śmierci księdza Jana Kaczkowskiego – duchownego, bioetyka, nauczyciela, organizatora i dyrektora Puckiego Hospicjum oraz pacjenta onkologicznego. Z tej okazji w Sopocie odbył się uroczysty koncert połączony z inauguracją działalności fundacji im. księdza Jana Kaczkowskiego. Organizacja została powołana, aby pielęgnować pamięć o księdzu Janie oraz przenosić jego idee w nowe miejsca.

FUNDACJA IM. KSIĘDZA KACZKOWSKIEGO – CELE ORGANIZACJI

  • Ochrona i upowszechnianie spuścizny ks. Jana Kaczkowskiego. Wspieranie pamięci o Nim oraz rozpowszechnianie treści, które głosił. Propagowanie postawy otwartości i szacunku wobec każdego człowieka, a zwłaszcza doświadczającego inności z powodu choroby, wyznania czy narodowości.
  • Wspieranie puckiego hospicjum pw. św. ojca Pio oraz upowszechnianie idei medycyny paliatywnej oraz wolontariatu.
  • Działania na rzecz zmiany relacji na linii lekarz – pacjent poprzez szkolenia z wysokiej jakości komunikacji w chorobie (uważność, rozmowa, wsparcie).
  • Wspieranie tzw. „trudnej młodzieży” poprzez stypendia i zaangażowanie w wolontariat.

Ksiądz Jan zmarł 28 marca 2016 w rodzinnym domu w Sopocie. Przez kilka lat zmagał się ze złośliwym nowotworem mózgu (glejakiem). Na podstawie rozmów z księdzem Kaczkowskim powstały książki – m.in. Szału nie ma, jest rak; Życie na pełnej petardzie. Czyli wiara, polędwica i miłość oraz Dasz radę. Ostatnia rozmowa.

Więcej: : https://www.zwrotnikraka.pl/fundacja-ksiedza-kaczkowskiego/