Polski pacjent coraz bardziej uświadomiony

Pacjenci coraz więcej wiedzą o swoich prawach. Jeszcze 10 lat temu słyszało o nich zaledwie 10 procent badanych, natomiast trzy lata temu już połowa.

Europejski Dzień Praw Pacjenta i organizowane z tej okazji konferencje jeszcze mają poprawić tę sytuację.

Profesor Dorota Karkowska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej podkreśla, że najbardziej świadomi pacjenci to ci, którzy działają w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach. Tłumaczy, że najczęściej są to osoby, które działają na rzecz określonej grupy pacjentów, ich chorób i współpracują z różnymi instytucjami. Przeciętny obywatel czerpie swoją wiedzę na ten temat z mediów lub z internetu, gdzie informacje są rozproszone, wycinkowe.

Natomiast Grzegorz Błażewicz – zastępca Rzecznika Praw Pacjenta podkreśla, że najlepiej znają swoje prawa mieszkańcy Mazowsza. Tam świadomość jest największa, najmniejsza jest w województwach północno-wschodnich. Zaznaczył, że biuro Rzecznika organizuje akcje informacyjno-edukacyjne, aby te prawa przybliżać pacjentom.

Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński zaznacza, że prawa pacjenta powinni także znać lekarze. Według niego,  komfortowa będzie sytuacja, jeśli pacjent zostanie dobrze poinformowany a lekarz będzie dobrze wykonywał swoje obowiązki.

 

IAR