Pobudka z treścią. Kolejne spotkanie z cyklu „Zdrowe pobudki”

W ramach projektu Sieć dla Zdrowia Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej organizuje w Warszawie cykl warsztatów skierowanych do pracowników organizacji pozarządowych związanych ze zdrowiem „Zdrowe pobudki”. Celem spotkań jest, z jednej strony, przekazanie uczestnikom w inspirujący sposób wskazówek i pomysłów, które pomogą im w zarządzaniu organizacją, a z drugiej stron skonsolidowanie środowiska NGO’s i zainicjowanie koleżeńskiej współpracy między liderami.

Spotkanie, które odbędzie się 18 września w Warszawie, poświęcone będzie nowoczesnej komunikacji. Zaproszeni eksperci opowiedzą o tym, jak efektywnie wykorzystać nowe media do promocji i komunikacji z beneficjentami organizacji. I jak tworzyć inspirujące treści, które poniosą ideę organizacji w świat. Pierwsza część będzie poświęcona mediom społecznościowym i wykorzystaniu potencjału takich serwisów jaki Facebook.com , Twitter czy YouTube do prowadzenia działań.  Część warsztatowa poświęcona będzie blogosferze i sposobom wykorzystania jej do celów statutowych organizacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Chętni do udziału powinni wysłać mail na adres a.karczewska@prawapacjenta.eu .