Pacjent hospitalizowany – film edukacyjno-informacyjny, pokazujący przebieg leczenia szpitalnego

Gdy potrzebujesz leczenia szpitalnego, kieruje Cię na nie zarówno lekarz POZ, jak i specjalista. Przyjęcie do szpitala może być:

1. Planowane. Na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. Oryginał skierowania należy dostarczyć do szpitala w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je pocztą. E-skierowanie nie wymaga dostarczania. Szpital zobaczy je automatycznie. Odsyłanie pacjentów, którzy mają już skierowanie do szpitala, by zarejestrowali się ponownie, tym razem w poradni przyszpitalnej i tam uzyskali kolejne skierowanie do szpitala, nie ma podstaw prawnych.

2. Nagłe. W stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, bez konieczności posiadania skierowania. Przyjęcie do szpitala musi nastąpić niezwłocznie, by ratować Twoje życie i zdrowie. Czasami szpital nie ma takiej możliwości, ponieważ np. nie dysponuje odpowiednim sprzętem albo w jego strukturze nie ma oddziału zajmującego się danym problemem zdrowotnym. Wówczas jest zobowiązany zapewnić Ci transport medyczny do właściwego szpitala. Jeśli nie ma możliwości przyjęcia Cię do szpitala w dniu zgłoszenia, trafisz na listę oczekujących. W razie pogorszenia się Twojego stanu zdrowia i konieczności wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) leczenia, ustalany jest nowy termin przyjęcia do szpitala.

Pacjent, który został przyjęty na oddział szpitalny, będzie leczony w takim zakresie, jaki wynika z oceny jego stanu zdrowia oraz wskazań medycznych. Podczas leczenia szpital ma obowiązek zapewnić bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Po zakończeniu leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do stanu zdrowia, otrzymasz: – kartę informacyjną – skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej – recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne – zlecenia na wyroby medyczne, zalecone w karcie informacyjnej – zlecenia na transport sanitarny lub transport zgodnie z przepisami ustawy.

 

Źródło: www.gov.pl/web/rpp