Pacjenci skarżą się Rzecznikowi, że nie mają wglądu w historię choroby

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest najczęściej łamanym.

Do Rzecznika Praw Pacjentów wpłynęło w ubiegłym roku ponad 70 tysięcy sygnałów i pytań z całej Polski. Dzięki nim w ponad pół tysiąca przypadków stwierdzono naruszenie praw chorych. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło egzekwowania praw pacjentów do świadczeń zdrowotnych i do dokumentacji medycznej, czyli najczęściej historii choroby albo badań lekarskich.

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca też uwagę na utrudniony dostęp do świadczeń zdrowotnych – czyli najczęściej leków – dla osób otyłych i więźniów. Najczęściej o naruszonych prawach alarmowali mieszkańcy Mazowsza i Śląska.

„Stopień przestrzegania poszczególnych praw pacjenta prezentuje się podobnie jak w roku ubiegłym. Zmianę obserwujemy jedynie w kategorii praw pacjenta nieprzestrzeganych w stopniu wysokim. W 2014 roku prawem nieprzestrzeganym w stopniu najwyższym było prawo do świadczeń zdrowotnych, w 2015 roku prawem tym było prawo do dokumentacji medycznej” – można przeczytać w sprawozdaniu RPP.

Głównym problemem, analogicznie jak w latach ubiegłych, jest zbyt długi okres oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Wpływ na to mają między innymi zbyt niski poziom finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów” -podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.

 

RMF Michał Dobrołowicz